Publicaties & Toolbox interprofessionele samenwerking en educatie

Overzicht van diverse publicaties van wetenschappelijk onderzoek, artikelen, video’s & een toolbox met best-practices

Deel kennis!
Artikelen, tools, filmpjes, onderzoeksprojecten over nieuwe inzichten, ontwikkelingen en tools op het gebied van interprofessionele samenwerking en educatie in zorg, welzijn en maatschappelijk domein kunnen op deze site opgenomen worden.  Mail naar info@ipes-nederland.nl
Voorwaarde is dat auteurs toestemming gegeven hebben voor plaatsing


  


    

Video’s
Toelichting
IP samenwerken
Algemene introductie op belang van interprofessioneel samenwerken en knelpunten in de eerste lijn
IP samenwerken
Beschrijving van een samenwerkingsmodel; een uitleg van de factoren die van invloed zijn op samenwerken binnen een team     
 IPE en Triple Aim
fimpje over IPE en Triple Aim Mooi compact en informatief
Training health professionals for better health and better care at lower cost: IPE
IP samenwerken in het Algemeen ziekenhuis
Onderzoek naar het belang van interprofessioneel samenwerken en knelpunten in het algemeen ziekenhuis


Tools, Rapporten & Publicaties over Interprofessionele Educatie & Samenwerking 

 
Onderwerp
Korte omschrijving Contactpersoon/organisatie
Toolbox
Toolbox leren-NFU:
Interprofessioneel
samenwerken
Deze toolbox bevat korte beschrijvingen van goede praktijken van leren interprofessioneel samenwerken in de patiëntenzorg, vanuit onderwijs, opleiding, bij- en nascholing, én werkplekleren.   NFU.
  Nederlandse Federatie v.
UMC’s

 

Rapport
Opleiden voor 2030
Anders kijken, anders leren, anders doen
2e rapport van de cie.Kervezee over grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.
  Kwaliteitsinstituut
Opleiden voor 2030
Dossier
Dossier interprofessioneel samenwerken,
hulpverleners en patiënt delen verantwoordelijkheid
Artikel TVZ oktober 2015
Artikel over de ontwikkelingen op het gebied van interprofessionele educatie en samenwerking in Nederland   TVZ-
Inspiratiebrief
Inspiratiebrief vereniging hogescholen 2015-2017
Interprofessioneel samenwerken is een van de 3 speerpunten in de inspiratiebrief vereniging hogescholen 2015   SAC
Wetenschappelijk
onderzoek

 

   
Proefschrift
Interprofessional collaboration in primary care teams.
Development and evaluation of a multifaceted programme to enhance
patient‐centredness and efficiency
The aim of the research: to explore the key factors for improving primary care professionals’ interprofessional collaboration for the development of patient‐centred care plans. This thesis reports on three phases,
including eight studies. Starting by exploring the field of interprofessional collaboration and an in‐depth problem analysis of current practice (phase 1), followed by a programme development process characterised by co‐creation with intended users (phase 2), and finally evaluation of the resulting programme
(phase 3).
Jerôme van Dongen, December 2017
Publicaties & Presentaties
Leren interprofessioneel samenwerken. Brochure. Hoe begeleid je studenten bij interprofessioneel samenwerken.

Meer informatie: Interprofessioneel leren – Radboudumc

Projectgroep Radboud UMC & HAN university of applied sciences projectgroep: Marjon Breteler, Suzan de Bruijn, Ivo Hendriks, Willibrord Huisman, David de Jong, Annemieke Peeters, Saskia Sleijster, Anneke Welmers

 

Bridging the distance and joining forces:
The value of interprofessional identity in the Covid-19 era
Presentatie  International Multidisciplinary
HESDIA 2020 Conference
Dr. Jan Jaap Reinders
Researcher Interprofessional Collaboration & visiting professor Kauno Kolegija
University Medical Center Groningen (Oral Health Department of Medicine
Faculty, University of Groningen) & Hanze University of Applied Sciences
Taken en groepsbelangen

Hoe interprofessionele samenwerking
taakherschikking kan beïnvloeden

 

Presentatie bij VWS over de relevantie van interprofessioneel werken voor taakverdeling/taakdelegatie. Maart 2019 Dr. Jan Jaap Reinders
Work and Organisational Psychologist  lecturer, coördinator and researcher Interprofessional collaboration, education & integrated care
Domeinoverstijgend samenwerken in een wijk,kan dat?
Samen leren als zorgteam, gemeente en zorgverzekeraar
Nederland staat voor de uitdaging om adequate zorg en ondersteuning te bieden aan een groeiende groep
kwetsbare ouderen met chronische, complexe zorgvragen. Een holistische blik is nodig om de kwaliteit van leven
van de oudere centraal te stellen. Goede en effi ciënte afstemming tussen huisartsen en andere zorgverleners
is daarom van groot belang. Het faciliteren van een integraal aanbod van zorg en welzijn vereist een goed
functionerend interprofessioneel team in wijk of dorp. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgdisciplines
zijn hierin belangrijke samenwerkingspartners. Wat betekent dat voor eerstelijnszorgverleners? Waar liggen
uitdagingen en kansen? Lessen uit het Zuid-Limburgse dorp Elsloo.
 Dr. Anneke van Dijk – de Vries, post
doc
onderzoeker Universiteit
Maastricht en
coördinator
Zorgnetwerk Elsloo

 Drs. Lynn Rulkens,
programmamanager Innovatie &
 Advies, zorgverzekeraar CZ
 Mr. Hub Janssen, wethouder Sociaal
Domein
gemeente Stein
 Dr. Loes van Bokhoven, huisarts en 
universitair
hoofddocent
Universiteit Maastricht

* ten tijde van het schrijven van dit artikel
DE EERSTELIJNS juni 2018
Sustainable interprofessional teamwork needs
a team-friendly healthcare system: Experiences
from a collaborative Dutch programme
Interprofessional teamfriendly healthcare system  Anneke van Dijk-de Vries, Jerôme
Jean
Jacques van Dongen & Marloes
Amantia
van Bokhoven (2016)

 Journal of Interprofessional Care
 http://dx.doi.org/10.1080
/13561820.2016.1237481

 

 
De noodzaak van interprofessioneel leren is groot. 
“Als je elkaar hebt ontmoet pak je sneller de telefoon”. Interview over interprofessioneel opleiden en samenwerken bij de eerstelijns vervolgopleidingen RadboudUMC  Nynke Scherpbier, Natasja Looman.
Artikel in Verbind, het relatie magazine
voor en met eerstelijns partners van
RadboudUMC, juni 2018

Students’ motivation for interprofessional collaboration after their experience on an IPE ward, UMC Utrecht
Students’ motivation for interprofessional collaboration after their experience on an IPE ward: A qualitative analysis framed by self-determination theory
tweede paper, waarin het onderzoek naar de IPE afdeling van UMC Utrecht (interne geneeskunde) beschreven is.
 Cora L. F. Visser, Rashmi A.
Kusukar, Gerda Croiset, Hendrika E.
Westerveld 

Medical Teacher 2018

“Patienteninformatie delen,
wat mag wel wat mag niet”

 

Voor het afstemmen van zorg moeten zorgverleners informatie
met elkaar delen. Er is dan ook een grote diversiteit aan (nieuwe)
interprofessionele overlegvormen. Maar patiëntgerelateerde informatie
delen mag niet zomaar. Daarvoor gelden verschillende wetten
en regels. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.
 Jerôme van Dongen,
Arie de Jong,
Loes van Bokhoven

TVZ 2017 nr. 1

A scoping review to understand “leadership” ininterprofessional education and practice
A scoping review to understand ‘leadership”in interprofessional eductation and practice.

Journal of Interprofesional Care, 30:4, 408-415, DOI:10.3109/13561820.2016.1150260

 Margo L. Brewer, Helen Louise
Flavell, Franziska Trede & Megan
Smith

 

Creative Arts
The arts for health and wellbeing.
The short report
A calling for an informed and openminded
willingness to accept that the arts can
make a significant contribution to addressing
a number of the pressing issues faced by our
health and social care systems.
 All-Party Parliamentary Group
(APPG) on Arts, Health and
Wellbeing Inquiry
Learning intraprofessional collaboration by participating in a consultation programme: what and how did primary and secondary care trainees learn?
Artikel over het gezamenlijk opleiden van huisartsen en internisten met behulp van een online consultatie module en begeleidend onderwijs.  Marijn Janssen
 Margaretha H. Sagasser,
 Elisabeth A. M. Laro,
Jacqueline de Graaf,

 Nynke D. Scherpbier-de Haan
Perceptions of residents, medical and nursing students about Interprofessional education
 A systematic review of the
quantitative and qualitative literature
 Cora L.F. Visser,
Johannes C.F. Ket,
Gerda Croiset,
Rashmi A. Kusurkar
 
Patienteninformatie delen.
wat mag wel, wat mag niet
Artikel over de wet- en regelgeving met betrekking tot het delen van patiënt gerelateerde informatie tijdens interprofessioneel overleg. 
“Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts 2017, nr. 1, www.tvzdirect.nl
 Jerôme van Dongen,
gezondheidswetenschapper
en onderzoeker Zuyd Hogeschool
 Arie de Jong, huisarts in
Goirle, jurist
 Loes van Bokhoven, huisarts
in Elsloo, staflid vakgroep
Huisartsgeneeskunde,
Universiteit Maastricht
 
Conventant interprofessioneel opleiden tussen Radboudumc en HAN
Sparkcentres koplopers in
interprofessioneel leren
Beide organisaties gaan samen werken aan interprofessioneel opleiden. O.a. het ontwikkelen van een gezamenlijk competentie framework, gezamenlijke docentprofessionalisering en gezamenlijk opleiden op leerafdelingen en in SPARKcentra  HAN en Radboud UMC
 
“Dokteren doe je niet
alleen”
Artikel in Huisarts en wetenschap, nov. 2014
 De gezondheidszorg van de toekomst vraagt professionals die efficiënt kunnen samenwerken. Dat betekent dat het medisch onderwijs van nú niet om interprofessioneel leren heen kan. Laten we met elkaar de handschoen oppakken en aan de slag gaan om bij te dragen aan een toekomstbestendige zorg en opleiding.   Nynke scherpbier-de Haan
  Radboud UMC Nijmegen
 
Sharing knowledge in the hospital across status barriers
Nurses and doctors tend to share their knowledge mostly with colleagues in their own professional group. And this can represent a missed opportunity for hospitals that rely on up-to-date knowledge to provide high quality patient care with budgets that are constantly under pressure,    Dr Stefano Tasselli
Rotterdam School of
Management,
Erasmus University (RSM).
 

 

Best Practices

 


   

‘‘They Are Talking About Me, but Not with Me’’

A Focus Group study to explore the patient perspective on Interprofessional
Team Meetings in Primary Care
Patiëntperspectief en – participatie in het interprofessionele teamoverleg.

 

  Jerome van Dongen

  Maarten de Wit

  Hester Smeets

  Esther Stoffers

  Marloes van Bokhoven

  Ramon Daniëls


‘Vergeet de voorzitter niet’
Uit observaties in de praktijk wordt duidelijk dat er nog veel winst te behalen isin het beter organiseren  en begeleiden van interprofessioneel teamoverleg en het betrekkennvan het patiëntperspectief.   Jerôme van Dongen,  
promovendus 
  ZuydHogeschool
  Loes van Bokhoven,
  huisarts

Research paper:
‘Successful participation of patients in interprofessional team
meetings: A qualitative study’
Objective: To gain more insight into how health-care professionals and patients, who are used to participate in interprofessional team meetings, experience and organize patient participation in the team meetings.   Jerôme van Dongen MSc,  
  Iris Habets Medical
student,

  Anna Beurskens PhD,
  Marloes van Bokhoven MD
  PhD

‘Sustainable interprofessional teamwork needs a team-friendly healthcare system: Experiences from a collaborative Dutch programme’
The aim of the article is to examine experience- based issues regarding internal organisation, perspective and definition of effective interprofessional teamwork   Anneke van Dijk-de Vries,
  Jerôme van Dongen
  Marloes van Bokhoven

Research article:
Developing interprofessional care plans in
chronic care: a scoping review
Interprofessional collaboration and the use of shared care plans support the management of complex health care demands of patients with chronic illnesses. This study aims to get an overview of the scientific literature on developing interprofessional shared care plans.   Jerôme van Dongen,
Marloes
van Bokhoven,
Ramon Daniëls,

  Trudy van der Weijden,
Wencke
Emonts,
Anna Beurskens

Qualitative research:
‘Interprofessional primary care team meetings:
a qualitative approach comparing observations with personal opinions
The number of people with multiple chronic conditions requiring primary care services increases. Professionals from different disciplines collaborate and coordinate care to deal with the complex health care needs. There is lack of information on current practices regarding interprofessional team (IPT) meetings.   Jerôme van Dongen,
Marloes
van Bokhoven,
Ramon
Daniëlsa,
Stephanie Lenzen,

  Trudy van der Weijden
  Anna Beurskens

Research article:
‘Interprofessional collaboration regarding patients’ care plans in primary care: a focus group study into influential factors
Improving interprofessional collaboration regarding care plan development calls for an integral approach including patient- and professional related factors, interpersonal, organisational, and external factors.

The leader of the team seems to play a key role in watching the patient perspective, organising and coordinating interprofessional collaborations and guiding the team through developments.

  Jerôme van Dongen,
Stephanie
Lenzen,
Marloes van Bokhoven,

  Ramon Daniëls,
Trudy van der
Weijden,
Anna Beurskens
 

“Best practices Interprofessionele samenwerking”
Zuyd Hogeschool onderzoekt samen met Universiteit Maastricht hoe samenwerking verbeterd kan worden in teams van meerdere disciplines die gezamenlijk zorgplannen
opstellen en streven naar interprofessioneel werken dat verder gaat dan een multidisciplinaire aanpak.
  Claudy Cobben,
Jerôme van
Dongen,
Loes van Bokhoven,

  Ramon Daniëls,
  Maastricht University,
Zuyd hogeschool
 

Paper:

Social Networks and Inter-professional Knowledge Transfer: The Case of Healthcare Professionals. Organization Studies, 36 (7), 841-872

 
Onderzoek naar het belang van interprofessioneel samenwerken en knelpunten in het algemeen ziekenhuis   Dr Stefano Tasselli
  Rotterdam School of
Management,
Erasmus University (RSM).
 

Interprofessional collaboration in primary health care:
a review of facilitators and barriers perceived by involved actors
Onderzoek naar factoren die samenwerking in de eerste lijn bevorderen en belemmeren.   I.Supper,
O.Catala,M.Lustman, 

  C.Chemla, Y.Bourqueil,
  L.Letrilliart
Oxford University,
Faculty of Public Health.