Mondiale IPEC netwerken

Nederland

IPES-netwerk Zorg, Welzijn& Maatschappelijk domein Nederland Landelijk netwerk Interprofessionele Educatie en Samenwerking in Zorg, Welzijn & sociaal maatschappelijk domein. Voor professionals, docenten, beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, patiëntenorganisaties, adviseurs en change-agents actief op het gebied van integrale zorg & dienstverlening, onderwijs en life long learning in zorg en welzijn & sociaal maatschappelijk domein.
Het netwerk biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te delen en onderling contacten te leggen.

 

Mondiaal internationale netwerken

Interprofessional Global

 

Europa

Overzicht van de bekendste netwerken m.b.t. interprofessional education & collaboration (IPEC)

  • CAIPE – Centre for the Advancement of Interprofessional Education (UK)
  • NIPNET – Nordic Interprofessional Network – Finland, Norway, Denmark and Sweden
  • EIPEN – European Interprofessional Practice and Education Network (EIPEN)
  • aims to develop and share effective interprofessional training programmes, methods and materials for improving collaborative practice in health and social care in Europe. EIPEN is member of the worldwide coordinating committee that supervises the biannual conferences All Together Better Health. www.atbh.org
  • COHEHRE – Consortium of Higher Education Institutions in Health Care and Rehabilitation in Europe
  • EFPC – European Forum of Primary Care

Internationaal

WHO