Home

         

      IPES-Nederland

   

                                               Factsheet English    Factsheet NL                       

Informatie over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Interprofessionele Educatie & Samenwerking in Zorg, Welzijn & Maatschappelijk domein

Interprofessionele educatie & samenwerking is een belangrijke voorwaarde om integrale zorg succesvol te implementeren in de praktijk

IPES-Nederland is een lerend netwerk en kent geen formeel lidmaatschap. Het netwerk is ontstaan in 2014 en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd en betrokken is bij de ontwikkeling van interprofessionele samenwerking en Educatie in zorg, welzijn en maatschappelijk domein. Integrale zorg vraagt om integrale samenwerking én integraal opleiden. Zowel binnen de initiële opleidingen als in life long learning als ook in de beroepspraktijk. Van belang voor  professionals, docenten, beleidsontwikkelaars, adviseurs, patiëntenverenigingen, onderzoekers, change-agents zorgverzekeraars, gemeenten en bestuurders in zorg, welzijn en maatschappelijk domein. Interprofessioneel samenwerken en opleiden is ondersteunend daarbij en sinds 2015 steeds meer in opkomst in Nederland.

Primair doel:

Client centered care  

Het uitgangspunt voor interprofessionele samenwerking is het centraal stellen van de persoon die de hulpvraag stelt. Hiervoor is interprofessionele samenwerking nodig binnen de gezondheidszorg, maar ook met professionals uit welzijn en sociaal-maatschappelijk domein.

Kenmerken van interprofessioneel samenwerken.

Is er sprake van

Multidisciplinair werken Interprofessioneel werken
Verschillende disciplines ja ja
Overlegmomenten soms ja
Gemeenschappelijke visie nee ja
Evenwaardigheid van rollen kan ja
Werken met één zorgplan nee ja
Weten wie waar mee bezig is met cliënt nee ja
Kennis van elkaars professie nee, soms ja
Holistisch perspectief kan ja
Cliëntgerichtheid Ja, vooral op mono- disciplinair niveau Ja, op breed niveau
Eén verantwoordelijke als aanspreekpunt voor de cliënt nee ja
Samen verantwoordelijk voor  realisatie zorgplan nee ja

 

 
Achtergrond Informatie 

 

Disclaimer

De informatie op deze website is gebaseerd op:

  • De WHO richtlijn ‘Framework for action on interprofessional education and collaborative practice’
  • Kennisdeling door innovatieve voorlopers in werkveld, onderwijs en onderzoek in Nederland
  • Contacten en best practices in Europa, de VS en Canada o.a. EIPEN, Engeland – CAIPE, het Noorse netwerk – NIPNET, het CIHC Canada.
  • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.